Sebritka
(Gallus Gallus f. domestica)

Sebritka
(Gallus Gallus f. domestica)

Rad: vtáky kurotvaré, hrabovce
Krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

Hmotnosť samca: 625 g
Hmotnosť samica: 570 g
Znáška: 80 - 100 vajec za rok

Hmotnosť vajca: cca 30 g
Dĺžka života:  8 - 15 rokov
Potrava: žito, hmyz a jeho larvy, mäkkýše a iné drobné bezstavovce 

Sebritka (angl. Sebright) je malá okrasná sliepka so zaujímavým sfarbením. Spotrebuje minimálne množstvo krmiva, je nezávislá a takmer sebestačná. Sebritka je živá, temperamentná a zvedavá. Na rozdiel od inej hydiny nie je príliš plachá a pomerne rýchlo v ľudskej spoločnosti skrotne. Sliepky kvokajú len zriedka. Ani húfu malých sebritiek by ste sa nedočkali. Sebritky totiž nie sú starostlivé matky a len zriedkakedy sedia na vajciach.