NAŠE ZVIERATKÁ

Rak riečny
(Astacus astacus)

Rak riečny
(Astacus astacus)

Rad: kôrovce
Hmotnosť: 250 - 350 g
Dĺžka tela: 10 - 20 cm
Dĺžka života: 10 - 15 rokov
Potrava: vodné rastliny a vodné živočíchy, uhynuté živočíchy

Rak žije v tečúcich čistých vodách a je považovaný za indikátor čistoty tečúcej vody. Telo raka sa skladá z pevne zrastenej hlavohrude a bruška. Má 2 páry tykadiel, prvé 3 páry končatín sú zakončené klepetami, má 4 páry kráčavých končatín a krátke končatiny má aj na brušných článkoch, ktoré samičke slúžia na uchytenie oplodnených vajíčok. Samička v zime nakladie vajíčka, malé raky sa liahnu v lete, sú podobné dospelým jedincom. Samička dospieva približne v štvrtom, samček v treťom roku života. Rak dýcha žiabrami. Rak je aktívny najmä v noci, po dne vody sa pohybuje prevažne dopredu, pred nepriateľom sa prudko švihne chvostovou plutvičkou dozadu.