POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

1. Do 15.02.2023 požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z Potvrdenia o zaplatení danie si vypočítajte:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – toto je maximálna suma, ktorú môžete v prospech nášho občianskeho združenia Losík, o.z. poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Suma, ktorú nám môžete poukázať je zo zákona minimálne 3 EUR.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ake ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a predložíte daňovému úradu Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.

V I. ODDIELI uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zaplatenej dane a sumu zodpovedajúcu 2% /3% zaplatenej dane.

Do II. ODDIELU vypíšte tieto údaje:

IČO: 50093444
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov) : Losík, o.z.
Sídlo – Ulica: Revištské Podzámčie
Súpisné/orientačné číslo: 89
PSČ: 966 81
Obec: Žarnovica

*Ak chcete, aby sme vedeli, že ste to práve Vy, kto nám daroval svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

4. Obe tlačivá (Vyhlásenie + Potvrdenie o zaplatení ) doručte do 30.4.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

*Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.*