POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY

Fyzické osoby môžu poukázať 2,0% (3%) z dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,00 €.

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka, že ide minimálne o 3,00 € . 

2. Vyplňte daňové priznanie pre fyzické osoby. V ňom sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (v DP FO typ A  v VIII. ODDIELI, v DP FO typ B v XII. ODDIELI). 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze darovať organizácii Losík, o.z. : 

IČO: 50093444 
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE  
Názov: Losík, o.z.  
Ulica: Revištské Podzámčie  
Číslo: 89
PSČ: 966 81 
Obec: Žarnovica

*Ak chcete, aby sme vedeli, že ste to práve Vy, kto nám daroval svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

3. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. 

*Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.*