NAŠE ZVIERATKÁ

Plamienka driemavá
(Tyto alba)

Plamienka driemavá
(Tyto alba)

Rad: sovy
Hmotnosť: 300 – 650 g
Dĺžka tela: 29 – 44 cm
Počet vajec: 4 - 7 vajec
Dĺžka inkubácie: 30 - 34 dní
Potrava: drobné hlodavce ale aj vtáky – najmä vrabec domový a poľný, netopiere, obojživelníky, hmyz

Plamienka je stály vták, ktorý žije pri ľudských sídlach. Hniezdi vo vežiach kostolov, v budovách, zrúcaninách hradov či v starých bútľavých stromoch.

Plamienky začínajú tokať vo februári, ale väčšinou až v marci. Vydávajú rozličné chrapľavé hlasy. Na hniezdenie si vyberá kryté výklenky v budovách, tmavé kúty na povalách budov. Hniezdenie v prirodzených dutinách za posledných 30 rokov u nás nie je známe. Znášať začína väčšinou v prvej polovici apríla. Hniezdi raz do roka, no pri premnožení hraboša poľného aj dvakrát. Vtedy môže zahniezdiť aj v zimných mesiacoch. Podklad hniezda zvyčajne tvoria rozdrobené vývržky. Samica zahrieva znášku 30 až 34 dní, samec ju zásobuje potravou.

Mláďatá zostávajú v hniezde alebo jeho blízkom okolí pomerne dlho, trvá až 60 dní, kým sú schopné lietať. Keď je plamienka prekvapená a nemá možnosť úniku, predstiera mŕtvu, alebo naopak, našuchorí perie, skloní sa, roztiahne krídla, aby pôsobila čo najväčšími rozmermi, klepe zobákom a syčí, čím sa pokúša nepriateľa zastrašiť.