NAŠE ZVIERATKÁ

Muflón lesný
(Ovis musimon)

Muflón lesný
(Ovis musimon)

Rad: párnokopytníky
Hmotnosť: 35 – 50 kg
Dĺžka tela: 120 – 135 cm
Výška v kohútiku: 70 - 88 cm
Dĺžka gravidity: 22 týždňov
Počet mláďat: 1 - 2
Dĺžka života: 20 – 30 rokov
Potrava: trávy, lístie stromov a kríkov, byliny, dreviny – malé stromy a kry

Muflón je jedinou divou európskou ovcou. Pochádza z ostrovov Sardínia a Korzika. Obýva prevažne otvorené hornaté oblasti do výšky 1600 m. U nás uprednostňuje listnaté a zmiešané lesy v pahorkatinách s nadmorskou výškou najviac 700 m. Samce sa vyznačujú mohutnými a výrazne zatočenými rohmi s vrúbkovaným povrchom, ktorých dĺžka dosahuje až 80 cm. Od jelenieho parožia sa líšia tým, že sú duté, nevetvené a zver ich nezhadzuje. Rohy do 5 rokov prestávajú rásť. Samice bývajú bezrohé. Muflón žije po väčšinu roka v zmiešaných čriedach, staré samce však vytvárajú osobitné skupinky. Srsť má čiernohnedé sfarbenie, v zime muflónom dorastá vlnená podsada.