Krava Dexter
(Bos taurus taurus)

Krava Dexter
(Bos taurus taurus)

Rad: párnokopytník

Hmotnosť: 270 – 350kg (býk do 500kg)

Výška v kohútiku: 91 – 112cm (býk 96 – 121cm)

Dĺžka gravidity: 280 dní

Počet mláďat: 1 -2

Dĺžka života: 20 rokov

Potrava: bylinožravec – prežúvavec

Dexter je najmenšie európske plemeno hovädzieho dobytka, pochádzajúce z južného Írska. Chová sa najmä kvôli produkcií mäsa. Je to dlhoveké a nenáročné plemeno, ktoré sa vyznačuje kľudným temperamentom. Je vhodné na spásanie podmáčaných a vlhkých lúk, vo všetkých klimatických podmienkach a na rôzne druhy pastvín. Dexter je priamym potomkom čiernych kráv Keltov.