NAŠE ZVIERATKÁ

Koza kamerunská
(Capra hircus)

Koza kamerunská
(Capra hircus)

Rad: párnokopytníky
Hmotnosť: 23 – 39 kg
Dĺžka tela: 85 – 90 cm
Výška v kohútiku: 45 – 50 cm
Dĺžka gravidity: 150 dní
Počet mláďat: 1 - 3
Dĺžka života: 20 – 30 rokov
Potrava: trávy, byliny, kôra, listy, dreviny – malé stromy a kry, seno

Koza kamerunská je zdomácnený druh zo strednej a západnej Afriky, využívaný na mlieko, mäso a kožu. Je schopná prežiť aj v oblastiach s veľmi chudobnou vegetáciou. Najčastejšie sa vyskytuje čierno sfarbená forma, existujú však aj jedince šedé, hnedé, ryšavé a strakaté. Obidve pohlavia sú rohaté. Tento druh kôz dokáže dobre šplhať po strmých skalách a môže vyliezať aj na nízke stromy. Kozy kamerunské sú veľmi temperamentné s dobrým osvalením. Žijú v rodinných skupinách.

Datový zdroj 2

SLEDUJTE NÁS NAŽIVO

Datový zdroj 4

POZRITE SI NAŠU MAPU

Datový zdroj 5

NAHLIEDNITE K ZVIERATKÁM

Datový zdroj 5

NEWSLETTER