Karas striebristý
(Carrasius auratus gibelio)

Karas striebristý
(Carrasius auratus gibelio)

Rad: kaprotvaré

Výskyt: Stredná a východná Európa

Hmotnosť: 100 – 500 g

Veľkosť: 15 – 30 cm

Potrava: zooplankton, drobné živočíchy žijúce na dne, časti rastlín.

 

Karas je sladkovodná ryba žijúca v teplých stojatých vodách. Telo karasa je vysoké a zo strán

sploštené, pokryté veľkými šupinami, čím je podobný kaprovi. Dožíva sa približne 7 rokov

a väčšinou dosahuje dĺžku do 30 cm, výnimočne to však môže byť až do 50 cm.

Pohlavnú dospelosť dosahuje karas medzi druhým a tretím rokom života. Rozmnožuje

sa zvyčajne od mája do júna. Samička kladie ikry na vodné rastliny, pričom ich môže naraz

naklásť až 300 000.