NAŠE ZVIERATKÁ

Jeleň lesný
(Cervus elaphus)

Jeleň lesný
(Cervus elaphus)

Rad: párnokopytníky
Hmotnosť: samec 200 – 300 kg, samica 120 – 200kg
Dĺžka tela: 150 – 200 cm
Výška v kohútiku: 120 – 150cm
Dĺžka gravidity: 236 dní
Počet mláďat: 1
Potrava: byliny, dreviny, divo rastúce plody, ale aj kultúrne rastliny

Po losovi najväčší zástupca jeleňovitých v strednej Európe, s pomerne krátkym (10-15 cm) chvostom bez čierneho zafarbenia. Odhliadnuc od škvrnitého zafarbenia mláďat sú jelene jednofarebne sfarbené. U nás sa vyskytujú dva poddruhy, a to jeleň lesný stredoeurópsky (Cervus elaphus hippelaphus) a jeleň lesný karpatský (Cervus elaphus montanus).

Jeleň obýva rozsiahle lesné oblasti od lužných po horské lesy. Žije spoločensky v čriedach, staré jelene oddelene od laní a mláďat. Čriedu tvorí vodiaca jelenica a ďalšie neplodné jelenice a nedospelé jedince obidvoch pohlaví. Dospelé jelene vytvárajú osobitné čriedy. Keď laň ide rodiť mladé, oddelí sa na čas od ostatných laní a po pôrode sa k nim opäť pridruží.

Ruja prebieha od konca augusta do októbra, u nás spravidla od 5. septembra do 10. októbra. Počas ruje hlasné ručanie samcov. Popritom krochkanie, mumlanie. Vtedy skoro vôbec neprijímajú potravu a často sa váľajú v kalisku.