Japonská prepelica
(Coturnix japonica)

Japonská prepelica
(Coturnix japonica)

Rad: hrabotvaré

Hmotnosť: 190g – 290g

Dĺžka tela: 15 - 20 cm

Znáška: 120 – 300 vajec ročne

Inkubačná doba: 16 - 17 dní. 

Dĺžka života: 2 -2,5 roka

Potrava: trávne semená, hmyz, larvy

Prepelica japonská je považovaná za najmenší druh hydiny. Vo svete je využívaná pre vajcia a jej mäso, hlavne v Ázii, Amerike a západnej a južnej Európe. Pochádza z juhovýchodnej Ázie. Prepeličie vajíčka obsahujú oproti slepačím niekoľkonásobné množstvo železa a vitamínov B1 a B12. Sú známe dva druhy japonských prepelíc - nosná a mäsová brojlerového typu.