Hus landeská
(Anser anser f. domesticus)

Hus landeská
(Anser anser f. domesticus)

Rad: vrúbkozobce
Hmotnosť: gunár – 7,5 kg; hus – 6,5 kg
Inkubačná doba: 30 dní
Znáška: 40 vajec
Hmotnosť vajca: 170 g
Dĺžka života: 10 rokov
Potrava: obilniny, zelené krmivo – pastva, živočíšna zložka

Hus landeská bola vyšľachtená v juhozápadnom Francúzsku. Je to stredne veľká hus  s mohutným, pomerne dlhým, širokým, veľmi hlbokým a zdvihnutým trupom s výrazne vyvinutým a veľmi hlboko spusteným dvojitým podbruškom. Ich hlava je pomerne veľká, nie príliš dlhá, so silným zobákom a hlboko zasadenými očami, ktoré im
dodávajú zachmúrený výraz. Majú vrúbkovaný okraj zobáka s lamelami, ktoré umožňujú filtrovať drobné čiastočky potravy z vody alebo bahna. Perie je sivé, zobák a nohy sú žltooranžové. Majú kľudný temperament a aj vo väčších skupinách sú veľmi znášanlivé. Vynikajú rýchlym rastom. Sú chované hlavne kvôli veľkej pečienke, ktorá po nútenom kŕmení môže mať až 1 kg a kvôli lahodnému šťavnatému mäsu.