Hrdlička chichotavá
(Streptopelia roseogrisea)

Hrdlička chichotavá
(Streptopelia roseogrisea)

Rad: holuby
Hmotnosť:  150-160 g
Dĺžka tela: 26-27 cm
Dĺžka chvosta: 9,5-12,5 cm 
Rozpätie krídiel: 32 - 34 cm
Znáška: 2 vajcia
Inkubačná doba: 14 dní
Doba odchovu mláďat: 30 dní
Potrava: trávové semená, rôzne zrná, lesné plody, hmyz, slimáky

Hrdličky chichotavé sú o čosi menšie ako holub, dajú sa veľmi ľahko skrotiť a ku svojmu majiteľovi sú veľmi prítulné. Už po stáročia ich ľudia chovajú v zajatí a šľachtia, čím vzniklo množstvo farebných obmien hrdličiek s rôznou kresbou peria. Ľudskú opateru si pochvaľujú. Hrdlička chichotavá je exotický vták, u nás sa vo voľnej prírode nevyskytuje. Hrdličky žijú v monogamných pároch. Na budovaní hniezda párik hrdličiek spolupracuje. Stavebný materiál prináša samček aj samička a vetvičky si pod sebou starostlivo urovnávajú.