NAŠE ZVIERATKÁ

Holub pávik

Holub pávik

Rad: mäkkozubce
Hmotnosť: 350 g
Dĺžka tela: 33 cm
Počet vajec: 1 - 2
Dĺžka inkubácie: 17 – 18 dní
Potrava: semená a obilniny ako napr. vika, proso, ľan, cirok i pohánka.

Holub pávik je plemeno holuba domáceho, ktorí patrí medzi tzv. štruktúrové holuby, t.j. plemená, ktoré sú vyšľachtené na zvýraznenie pernatých ozdôb. V prípade pávika je to jeho chvost.

Pávik dostal meno podľa chvosta, v ktorom je veľa (32—42) širokých kormidlových pier, v predkoncovej a koncovej časti akoby s rozstrapa¬tenými zástavicami. Holub ho pri podráždení stavia kolmo k telu a vejárovite ho roztvára. Pritom čo naj¬viac vypína prsia a krk zakláňa dozadu na telo, takže sa záhlavím dotýka vrchných chvostových kroviek. Hlavu však drží zdvihnutú a zobá¬čik si kladie na krk. Okrem toho napína krátke nôžky, pričom sa stavia len na prsty, a krídla drží pod krajnými kormidlovými perami vejára. Tým pri¬pomína páva, ktorý podobným spôsobom rozťahuje ozdobné nadchvostové krovky podopierané zospodu hrdzavohnedými kormidlovými perami.