NAŠE ZVIERATKÁ

Diviak lesný
(Sus scrofa)

Diviak lesný
(Sus scrofa)

Rad: párnokopytníky
Hmotnosť: 40 – 300 kg
Dĺžka tela: 90 – 200 cm
Výška v kohútiku: 55 – 115 cm
Dĺžka gravidity: 112 – 130 dní
Počet mláďat: 3 – 8 (12)
Dĺžka života: 8 – 10 (20) rokov
Potrava: všežravec, prevažne rastlinná potrava

Diviak lesný obýva značnú časť Európy, Ázie a Severnej Afriky. V súčasnosti je na území Slovenska značne rozšírený. Telo je zavalité, na nízkych nohách, so širokým krkom a hlbokým hrudníkom. Zo zubov sú zvlášť vyvinuté očné zuby (kly). Z dôvodu slabo vyvinutého zraku, sa spoliehajú predovšetkým na sluch a citlivý predĺžený nos. Diviaky žijúce v čriedach, sú typickými nočnými živočíchmi, preferujúcimi listnaté lesy.