NAŠE ZVIERATKÁ

Bažant zlatý
(Chrysolophus pictus)

Bažant zlatý
(Chrysolophus pictus)

Rad: hrabavce
Hmotnosť: 0,5 – 0,7 kg
Dĺžka tela: 64 - 110 cm
Inkubačná doba: 22 – 23 dní
Znáška: 6 – 12 (16) vajec
Hmotnosť vajca: 170 g
Dĺžka života: 10 rokov (v zajatí)
Potrava: hmyz a jeho larvy, červy, zelené časti rastlín, plody a semená

Areálom výskytu bažanta zlatého je Stredná Čína, kde preferuje horské oblasti s krovinami a porastom bambusov. Žije prevažne na zemi, má zavalité telo s krátkym a silným zobákom. Samce sa vyznačujú prekrásnym zlatožltým sfarbením hlavy, zatiaľ čo u sliepok prevažuje nenápadné hnedé sfarbenie. Je nenáročný, otužilý, žijúci buď v pároch, menších spoločenstvách, často aj samotársky. Počas toku vydáva bažant zlatý zvláštny syčivý zvuk.