NAŠE ZVIERATKÁ

Bažant strieborný
(Lophura nycthemera syn. Gennaeus nycthemera)

Bažant strieborný
(Lophura nycthemera syn. Gennaeus nycthemera)

Rad: hrabavce
Hmotnosť: 1,6 kg
Dĺžka tela: 56 - 127 cm
Počet vajec: 6 – 15 vajec
Dĺžka inkubácie: 26 – 27 dní
Potrava: semená, plody a zelené časti rastlín, hmyz a rôzne bezstavovce, drobné stavovce

Bažant strieborný obýva vždyzelené lesy, horské, no najmä bambusové porasty indomalajskej oblasti Ázie. Väčšinu dňa trávi v poraste, ráno a popoludní sa vydáva za potravou. Zvyčajne sa zdržiava v šesť či sedemčlenných skupinách. Kohút je polygamný, máva 2-4 sliepky.

Kohút má na hlave bohatý čierny chochol smerujúci dozadu, červenú tvár. Plášť, krídla a chvost sú biele, spodná časť tela je čierna. Sliepka je škoricovohnedá až zemitohnedá, s čiernobielo vlnkovanou spodnou časťou tela.

Sú to veľké otužilé a odolné vtáky. Napriek tomu, že je hlučný a zriedka plachý, ťažko ho možno spozorovať.