NAŠE ZVIERATKÁ

Bažant kráľovský
(Syrmaticus reevesii)

Bažant kráľovský
(Syrmaticus reevesii)

Rad: kurotvaré
Hmotnosť: ♂ 0,9 – 1,5 kg , ♀ 0,73 – 1,0 kg
Dĺžka tela: ♂ 210 cm, chvost do 180 cm, ♀ 150 cm, chvost až 45 cm
Znáška: 6 – 15 olivovozelených vajec, inkubácia trvá 24 – 25 dní.
Dĺžka života: 8 – 10 rokov
Potrava: semená rastlín, zelené časti rastlín, hmyz, drobné živočíchy

Pôvodnou domovinou je stredná Čína, zalesnené pohoria (redšie lesy s podrastom krovín a tráv) od 300 – 2000 m n. m. V zime sa zdržuje skôr v skupinkách. Skoro ráno a neskoro popoludní vychádza za potravou na okraje lesov a na polia. Hrabe a kope v zemi zobákom. Pri vyplašení uteká, len v núdzi vzlieta. Patrí však k horším letcom. Na noc vylietava do korún stromov, kde hraduje. V období rozmnožovania sa kohút ozýva čirikavým zvukom a pípaním. Nie je jasné, či je monogamný alebo polygamný. Pohlavne dospieva a vyfarbuje sa po prvom roku života.