NAŠE ZVIERATKÁ

Bažant diamantový
(Chrysolophus amherstiae)

Bažant diamantový
(Chrysolophus amherstiae)

Rad: kurotvaré
Dĺžka: ♂ 130 – 170 cm, chvost až 115 cm ; ♀ cca 70 cm, chvost až 37 cm
Hmotnosť: ♂ 0,7 - 0,8 kg ; ♀ 0,6 - 0,7 kg
Znáška: 6 – 7 krémovo bielych vajec, inkubácia 22 dní
Dĺžka života: 8 – 12 rokov
Potrava: hmyz a drobné bezstavovce, semená rastlín, mladé listy a výhonky

Pôvodne sa vyskytuje v juhozápadnej Číne až v severozápadnej Barme. Obýva prevažne zalesnené oblasti a bambusové porasty v horách vo výške 1600 – 5000 m n. m. Zvyčajne sa zdržuje v hustých porastoch. Na zimu vytvára skupiny o veľkosti pár desiatok kusov a údajne sa výškovo presúva. Cez rok je pozorovaný jednotlivo, v pároch a v triách, ale máva aj viac sliepok. Tie znášajú vajíčka do hniezda na zemi, ktoré je vystlaté listami a umiestnené pod kríkom alebo stromom. Hniezdne obdobie začína v apríli. Pohlavne dospieva a vyfarbuje sa v druhom roku života.