NAŠE ZVIERATKÁ

Líška hrdzavá
(Vulpes vulpes)

Líška hrdzavá
(Vulpes vulpes)

Rad: mäsožravce
Hmotnosť: 6 – 14 kg
Dĺžka tela: 90 – 140 cm
Výška v kohútiku: 40 cm
Dĺžka gravidity: 50 – 55 dní
Počet mláďat: 4 - 6
Potrava: hlavne drobné cicavce a vtáky hniezdiace na zemi, kadávery uhynutej zveri

Líška hrdzavá je najrozšírenejší mäsožravec na svete, ktorý sa vyskytuje takmer v celej Európe, obýva tiež severnú časť Afriky, celú strednú a severnú Áziu a Severnú Ameriku. Životným prostredím líšky sú všetky typy krajiny. Úzke a štíhle telo je prispôsobené na život v brlohu, ktorý si buď sama vyhrabáva alebo využíva jazvečí. Oproti základnému hrdzavému zafarbeniu má pysky, hrdlo, prsia, ako aj vnútornú stranu končatín a spodok tela bledšie, avšak predné strany predných nôh a päty na končatinách sú čiastočne čierne. Táto psovitá šelma je najaktívnejšia v noci a patrí medzi druhy najvnímavejšie na infekciu vírusom besnoty.