Kur bankivský – Kura červená
(Gallus gallus)

Kur bankivský – Kura červená
(Gallus gallus)

Rad: hrabavce

Hmotnosť: 500g – 1,5 kg

Dĺžka tela: 42 - 75 cm

Počet vajec: 4 - 9 vajec

Dĺžka inkubácie: 18 - 20 dní

Potrava: semená, bobule, drobné bezstavovce 

 

Pôvodne sa tento divý druh kury vyskytoval v oblasti od severovýchodnej Indie až po južnú Čínu, až po Malajziu, Filipíny a Indonéziu. Pravdepodobne je predkom všetkých približne 200 plemien kury domácej, ktorých je po celom svete okolo 24 miliárd kusov. K jeho domestikácií došlo pred viac ako 5000 rokmi. V oblastiach jeho pôvodného výskytu je ohrozený odlesňovaním a krížením s domácimi kurami. Žije v skupinách, kde si samec zhromažďuje háremy sliepok.